Subvencije in kreditiranje

Pridobitev nepovratnih sredstev za toplotno črpalko Vaillant, skupaj z izbranim sistem zajemanja geotermalne energije (GEOSONDA, VODA/VODA, ZEMELJSKI KOLEKTOR), še nikoli ni bila tako preprosta

Vse uredimo mi!

Zagotovite si nepovratna sredstva Eko sklada in spodbud posameznih občin ob vgradnji geotermalnega sistema podjetja Hema d.o.o. do 6.250,00 EUR.

SUBVENCIJE oz. NEPOVRATNA SREDSTVA

Na voljo so vam nepovratne finančne spodbude v skladu z pogoji razpisa 74SUB-OB019 za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb Eko sklada. V primeru vgradnje sistema z geosondo je možno pridobiti nepovratna sredstva:

50%

  • do 20% oz do max 2.500 € za novo gradnje
  • do 40% oz do max 4.000 € za obstoječe sisteme, ko gre za menjavo
  • do 50% oz do max 5.000 € za obstoječe sisteme v občinah, kjer je sprejet odlok (Mestne občine Kranj, Celje, Maribor, Hrastnik, Zagorje...)

Poleg zgoraj omenjenih nepovratnih subvencij je možno pridobiti še nepovratna sredstva po aktualnih razpisih posameznih občin (trenutno med drugim odprt npr. razpis občin Trbovlje, Hrastnik, Zagorje v višini 1.250,00 EUR). Za kakršnakoli vprašanja glede subvencij Eko sklada in aktualnih razpisov občin, ter kreditiranja se obrnite na nas.

UGODNO KREDITIRANJE

Za vas smo, v povezavi z bankami ali v povezavi z trenutnim veljavnim razpisom za kreditiranje Eko sklada, pripravili različne oblike ugodnega financiranja za vgradnjo novega ali zamenjave obstoječega sistema. Istočasno možno pridobiti Eko kredit in subvencijo.


Sistem z GEOSONDO je lahko vaš že za 81,71 EUR* na mesec.

Sistem VODA / VODA je lahko vaš že za 88,82 EUR* na mesec.

Sistem z ZEMELJSKIM KOLEKTORJEM je lahko vaš že za 75,49 EUR* na mesec.


Kontaktirajte nas za več informacij.

*Informativne mesečne anuitete veljajo za zneske kreditov 9.890€, 9.990€, 8.490€ po odbiti subvenciji na dan 8.12.2020 v skladu s pogoji razpisa za kreditiranje občanov 65OB19 in znaša 85,27 EUR, z obrestno mero 1,300% letno (EURIBOR + 1,3), z veljavno obrestno mero, ki za mesec november znaša 0,000% (3M EURIBOR), ob zaprošenih zneskih kreditov 9.890€, 9.990€, 8.490€ in odplačilni dobi 120 mesecev.

>