6 januarja

Video: Inštalacija in delovanje prezračevalne naprave

Video prikazuje delovanje prezračevalne naprave Vaillant recoVAIR. 

Naprava izsesava notranji zrak in dostavlja svež zunanji zrak, ob tem pa poskrbi za ustrezno filtracijo, vlažnost. Tudi neželjeno ohlajevanje ali segrvanje prostorov ni problem, saj naprava z entalpijskim izmenjevalecm poskrbi za ustreno temperaturo vhodnega zraka.


Za ogled paketnih rešitev prezračevalnih naprav obiščite povezavo:

>